Minimalna stawka godzinowa – umowy zlecenia

Minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa powinna zainteresować, każdego pracownika. Nadszedł czas zmian i od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy gwarantujące zleceniobiorcy lub świadczącemu usługi minimalną stawkę za godzinę pracy. Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ochrona objęto nie tylko pracowników na stały etat, ale także osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług. Wprowadzono szereg modyfikacji, które mają zapewnić minimalną płacę 12 zł brutto każdemu pracującemu w polsce.

Minimalna stawka godzinowa w umowie zlecenie lub o świadczenie usług

Przede wszystkim ustala się wysokość wynagrodzenia w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Strony umowy określają sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Bardzo ważne – w przypadku, kilku zleceniobiorców lub świadczących usługi wspólne, każdemu z nich przysługuje wynagrodzenie wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej a potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób.

I dodatkowo nie można też zrzec się uprawnienia do wynagrodzenia wynikającego z wysokości minimalnej stawki godzinowej ani przenieść takie prawo na inna osobę a wypłatę wynagrodzenia wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej w formie pieniężnej.

Ustawa przewiduje również kary, a mianowicie przedsiębiorca albo działający w jego imieniu albo innej jednostki organizacyjnej, który wypłaca zleceniobiorcy lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Orzekanie następuje w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

To tylko kilka ogólnikowych informacji o tej zmianie w prawie dotyczącej wielu pracujących w Polsce. Na bardziej dokładne informacje i rozwinięcie nowych przepisów zapraszamy na zaprzyjaźniony blog do artykułów, gdzie można odnaleźć kilka sensownych wpisów w temacie: Minimalna stawka godzinowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *